Skandulv logo
SKANDULV
- det skandinaviske ulveprosjektet
Norsk Svenska English
Søk

Hva er SKANDULV?

Vitenskapelig basert kunnskap for optimal forvaltning av den skandinaviske ulven

Den negative holdningen til ulv har en lang historie i Norden og det tok derfor lang tid før også ulven ble sett på i mer moderne bevaringsbiologisk sammenheng.Da ulven omsider ble fredet i Sverige 1966 og i Norge i 1972 var det for sent.
De siste ulvene forsvant omtrent på samme tid, og dermed var arten utdødd i Skandinavia. I alle fall trodde man det. Som en følge av en innvandringsbølge østfra på 70-tallet greide et titalls seiglivete individer å etablere seg i grensetraktene mellom Hedmark og Värmland. Riktignok oversteg antallet aldri ti dyr, men ulvene holdt stand. Og siden 1990 har tilveksten skutt fart.
 
Ulvens tilbakekomst er imidlertid omstridt, og i takt med at stammen har økt har motsetningene mellom motstandere og tilhengere blitt forsterket. I denne følelsesladde atmosfæren har myter og vrangforestillinger fått grobunn. Noe som også har ført til et økende behov for vitenskapelig basert kunnskap om den skandinaviske ulven. I 1996 begynte man derfor den første planleggingen av ulveforskning. Ettersom den norsk-svenske riksgrensa skjærer tvert gjennom ulvebestandens kjerneområde, og problemer knyttet til ulv finnes på begge sider av grensa, innså man tidlig at ulveforskningen i Norge og Sverige burde samordnes. Dermed ble det Skandinaviske ulveforskningsprosjektet, SKANDULV, opprettet i januar 2000.
 
Prosjektet involverer en rekke vitenskapelige institusjoner, og er en samordning av flere ulike delprosjekter knyttet til ulveforskningen.Prosjektets overordnede mål er å skaffe til veie vitenskapelig basert kunnskap for en optimal forvaltning av ulv i Norge og Sverige. I tillegg skal prosjektet bidra til å formidle informasjon om ulvens biologi og forvaltning til et bredt publikum.
 

 


Foto: © SKANDULV

 

 

 

 

 

 

 

Logos